1./ Tájékoztató adatok a gyártóról/ eladóról

SAUNA KING®  Sauna König Kft. (székhely: H-9200 Mosonmagyaróvár, Bükk u. 8., Adószám: 24122953-2-08, UID-Szám: HU24122953, Tel.: +36 70 578 7282, E-Mail: , Web: www.szaunaking.hu)

Az eladó által tett ajánlatok és szolgáltatások kizárólag a jelen szerződési feltételek alapján történnek. Minden megrendelés, megbízás a jelen szerződési feltételeknek megfelelően kerül elvállalásra és kivitelezésre. Minden, ettől eltérő rendelkezés érvényességéhez kifejezett írásos hozzájárulás szükséges.

2./ A vevő szerződési feltételei

A vevő szerződési feltételei nem érvényesek. A SAUNA KING® részére leadott megbízás, megrendelés esetén a vevő szerződési feltételei ezért elutasításra kerülnek, méghozzá a megbízásra és minden jövőbeli megbízásra vonatkozóan, akkor is, ha egyes esetekben ezek az értékesítési és szállítási feltételek nem szolgálnak alapul. A vevő a megbízással egyidőben elfogadja a jelen szerződési feltételeket.

3./ A megrendelhető termékek körének meghatározása/ ajánlatadás

SAUNA KING® a www.szaunaking.hu címen elérhető weboldalán teszi közzé az általa forgalmazott termékeket. Az internetes oldalon található leírások, képek, illetve árak tájékoztató jellegűek vagy általános adatok. A megnevezett árak tájékoztató jellegűek és nem jelentenek kötelező ajánlatot.

 

4./ Jogi vonatkozások

4.1./SAUNA KING® a weboldalain megjelenő információkat a legnagyobb körültekintéssel kezeli és aktualizálja. Ennek ellenére előfordulhat, hogy az adatok időközben módosultak. Ezért nem vállalható szavatosság vagy garancia a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, helyességéért vagy teljességéért. Ez vonatkozik minden olyan weboldalra (portálra) is, amelyek hyperlink segítségével érhető el.

4.2./Továbbá SAUNA KING® jogosult, hogy bármikor módosítsa vagy kiegészítse az általa rendelkezésre bocsátott információkat.

4.3./ A weboldal szerzői joggal védett. Az információk vagy adatok sokszorosításához, elsősorban a szövegek ill. szövegrészletek vagy képanyag felhasználásához SAUNA KING® előzetes hozzájárulása szükséges. Az egyéni hozzájárulás alól kivételt képeznek olyan tartalmak, amelyeket speciálisan a downloadhoz (letöltéshez) bocsátottak rendelkezésre.

 

5./ A szerződés létrejötte

5.1./ Ár szempontjából az ajánlat a következőket tartalmazza:

 • a megrendelt árut/szolgáltatást részletes meghatározás alapján
 • szakszerű alaprajzot és annak módosításait (3D látványterv opcionálisan rendelhető, ez nem
 • képezi az ajánlat részét) 
 • helyszíni méréseket és tanácsadást (1x)
 • a valós méretek felvételét (1x)
 • szállítást (1x)
 • beszerelést/telepítést/üzembevételt/betanítás (1x)
 • minden karbantartást és javítást, amely a SAUNA KING® garanciája alatt futnak 

5.2./ Az eladó és vevő közötti megbízás az ajánlat írásban történő elfogadásával jön létre.

5.3./ Formailag a megbízásnak a következő fontos elemeket kell tartalmaznia:

 • A vevő személyes adatai (számlacím)
 • Részletes termékleírás
 • A megrendelt áru ára
 • A szállítás és beszerelés/telepítés/üzembe helyezés/oktatás ára
 • A megrendelés teljesítésének pontos helyszínek, a termék kiszállításának és felállításának pontos helye (szállítási cím)
 • Szállítási határidő (10. sz. pont alapján)
 • Fizetési feltételek (9. sz. pont alapján)
 • sz. melléklet: vázlatrajz
 • sz. mellékelt: SAUNA KING® Általános szerződési feltételei
 • sz. melléklet: Információs anyag (hamarosan érkezik)
 • sz. melléklet: Opciós lista (hamarosan érkezik)

5.4./ Az ajánlat aláírása kötelező érvényű megrendeléshez vezet.

5.5./A szóban meghozott módosítások csak írásbeli megerősítést követően lépnek érvénybe.


6./ Szerződés megszűnésének esetei

6.1./ 1. eset: A szerződés megszűnik a vállalt szolgáltatások kölcsönös teljesítésével, Eladó részéről az áru leszállításával /beszerelésével, Vevő részéről a vételár megfizetésével. 
6.2./ 2. eset: A szerződés teljesítés nélkül is megszűnik a feleknek az erre irányuló kölcsönös, egybehangzó írásbeli nyilatkozatával. Ebben az esetben az esetlegesen már teljesített szolgáltatások ellenértékét meg kell fizetni.

 

7./ A gyártó kivitelezése és építőanyagok:

7.1./ Szaunáinkat elemekből építjük fel, kizárólag saját design, kivitelezés alapján. A falapok összekötésére, a szaunapadok formatervezésére, a szauna szigetelésre, az egyes üvegelemek összeillesztésére, stb. vonatkozó információkat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

7.2./ Az erre vonatkozó kifogásokat nem áll módunkban elfogadni.

7.3./ Kérésre az általunk alkalmazott építési módtól eltérő, egyedi megoldásokat felár ellenében szívesen felajánlunk.

 

8./ A vevő közreműködési kötelezettsége

8.1./ Az egyedi szaunák kidolgozása és tervezése a vevő által teljes mértékben rendelkezésre bocsátott információk, iratok és segédanyagok alapján történik. Ide tartoznak elsősorban a helyiség magassága, nagysága, kürtő magassága és keresztmetszete. Ezen felül a vevőnek gondoskodnia kell arról, hogy a szauna felállításához szükséges statika is adott legyen. Amennyiben a vevő SAUNA KING® számára helytelen, nem pontos adatokat bocsát rendelkezésre, a teljes felelősséget a vevőt terheli. SAUNA KING® nem köteles a rendelkezésre bocsátott információk helyességét ellenőrizni.

8.2./ A vevő kötelezi magát, hogy az építtetői oldalról szükséges munkákat a szállítás és beszerelés megállapodott határideje előtt elvégzi.

 • A szauna házba/lakásba történő beviteléhez megfelelő széles ajtók, lépcsők és folyosók szükségesek a felállítás helyéig.
 • A talaj a szaunatérben: alapvetően javasoljuk, hogy a szaunatérben csempepadló legyen. Speciális talajszigetelés vagy lefolyó nem szükséges. 
 • A szellőztetés csatlakoztatásához vagy a bevezetett/elvezetett levegő csatorna lefektetéséhez szükséges munkák;
 • A helyiség szigetelése, ahol a szauna felállításra kerül, beleértve egy teljesen leszigetelt párazáró elhelyezése, mivel más esetben pára kicsapódás keletkezhet.
 • Erősáram: 4 m3 - nél nagyobb térfogatú kabinok esetében erősáram szükséges (400 V - betáplálás 5 x 2.5 und 3 x 16 amper). 
 • A villamos szerelést építtetői oldalon, SAUNA KING® utasításai szerint, minden érvényes előírás figyelembe vételével, engedéllyel rendelkező elektromos szakembernek kell elvégezni. Ez vonatkozik minden elektromos csatlakoztatásra is.
 • A vevő köteles minden szükséges építésügyi hatósági engedélyről gondoskodni; erre vonatkozóan a SAUNA KING® céget nem érheti kár illetve kárát meg kell téríteni.

8.3./ Amennyiben a vevő nem teljesíti közreműködési kötelezettségét, úgy köteles SAUNA KING® cég részére ezáltal okozott kárt megtéríteni; ezen felül SAUNA KING® jogosult egyéb törvényi feltétel megléte esetén a szerződéstől visszalépni és/vagy nem teljesítés miatt kártérítést követelni.

 

9./ Fizetési feltételek

9.1./ Egyedi árengedmények NEM kombinálhatók más árkedvezményekkel (pl. levonás készpénzfizetés esetén, vásári ár, outlet ár, új vevő engedmény, hűségkedvezmény… ).

9.2./ A szerződés aláírásakor a Vevő kötelezi magát, hogy a megrendelt áru árának 50 %-ára előleget fizet; ez az előlege a megbízás visszaigazolásának megküldésével kerül kiszámlázásra. Ezt kifizetheti készpénzben vagy átutalással. A szerződésben meghatározott szállítási határidőt akkor tudjuk garantálni, ha az előleg a számla kézhezvételétől számítva 3 napon belül beérkezik.

9.3./ SAUNA KING jogosult attól az időponttól kezdve, amikortól a vevő köteles az áru átvételére, a fennmaradó megbízási összegről, levonva az előleg összegét, számlát kiállítani. A vevő jogosult ezt készpénzben kifizetni. Az átutalás 3 napon belül a telepítést követően esedékes.

9.4./ A vevő NEM jogosult, kifizetéseket nem teljes szállítás, garancia- vagy jótállási igények vagy hiányosságok miatt visszatartani.

Amennyiben a hiányosság nem akadályozza a szauna üzemeltetését és a próbaüzem elvégezhető, úgy az elszámolás normál módon történik (a szerződés értelmében, vagyis a teljes maradék összeg fizetendő készpénzbe), azonban SAUNA KING köteles az átvételi nyilatkozatban feltüntetett hiányosságokat 8 napon belül megszüntetni. A felek a hiányosságok megszüntetésének módját és időpontját az átvételi nyilatkozatban írásban rögzítik. Felhívjuk figyelmét hogy csak teljesen kifizetett szauna esetén adjuk át a fentebb említett  iratokat és vállaljuk, hogy az esetleges hiányosságokat orvosoljuk, az esetleges kért módosításokat elvégezzük illetve vállaljuk a 2 éves garanciát és az azzal járó szervizelést.

Amennyiben a hiányosság a szauna üzemeltetését akadályozza és a próbaüzem nem végezhető el, úgy az elszámolás a szerződéstől eltérően, vagyis a fennmaradó összeg 50 %-a fizetendő, azonban SAUNA KING köteles az átvételi nyilatkozatban feltüntetett hiányosságokat 8 napon belül megszüntetni. A felek a hiányosságok megszüntetésének módját és időpontját az átvételi nyilatkozatban írásban rögzítik.

Amennyiben a hiányosságok a szauna üzemeltetését nem akadályozza, a próbaüzem mégsem végezhető el az ügyfél hibájából (áram hiánya, stb.) akkor az elszámolás normál módon történik (a szerződés értelmében, vagyis a teljes fennmaradó összeg fizetendő készpénzben).

9.5./ Tulajdonjog fenntartása: a leszállított áru minden a megbízóval kötött üzleti kapcsolatból származó követelés, jövőben keletkező követelés teljes kifizetéséig az eladó tulajdonában marad

9.6./ Az eladó jogosult, amennyiben a vevő nem teljesíti kötelezettségeit – elsősorban fizetési késedelme keletkezik – a tulajdonjog fenntartás alatt álló árut a megrendelő visszatartási jog kizárásával, visszakövetelni és birtokba venni.

9.7./ Az eladó jogosult, fizetési késedelem esetén (a teljes vagy részleges összeget illetően) az ügyet a megbízott CREDITREFORM pénzbeszedő irodának átadni. Az összes ezáltal keletkezett költség a vevőt terheli.

creditreform.png
A Creditreform tagjaként megbízhat cégünkben!
A szervezet tagjaként mind cégünk mind kedves ügyfeleink teljeskörű és professzionális
támogatást/biztonságot élvezhetnek bármely felmerülő probléma esetén.

 

 

10./ Kiszállítás/telepítés

10.1./A megbízáson megadott szállítási határidő kötelezettség nélküli; amennyiben SAUNA KING nem tartja be a szállítási határidőt, a vevő magyarázatot követelhet, hogy SAUNA KING visszalép-e vagy megfelelő határidőn belül szállít-e. Egyik esetben sem tehető felelőssé SAUNA KING egy ezáltal keletkezett kárért.

10.2./ Ha SAUNA KING vis major miatt vagy más olyan okból nem tudja betartani a szállítási határidőt,  ami nem róható fel SAUNA KING cégnek, akkor a szállítási határidőt meg kell hosszabbítani. Vis majornak számít elsősorban vétlen üzemzavar, fontos alap- és építőanyagok szállításának késedelme, sztrájk vagy kizárás, háború, természeti katasztrófa vagy olyan időjárás, amikor a szerelés (pl. külső szaunák esetén) nem lehetséges vagy veszélyes lenne.

10.3./ SAUNA KING köteles, részéről történő határidőhalasztás esetén, egy új rövid határidős (30 napon belül) időpontot biztosítani. Amennyiben ez nem történik meg, a vevő jogosult, az eredeti szállítási határidőtől számított 3 hónap letelte után a szerződéstől visszalépni.

10.4./SAUNA KING jogában áll a megbízást részlegesen teljesíteni, szállítani. Erre vonatkozóan érvényes, hogy a kifizetéseket a részszállítás értékének megfelelően kell teljesíteni.

10.5./ A vevő szintén jogosult a szállítási határidőt vis major miatt vagy más okból elhalasztani és új szállítási határidőt (10 napon belül) – bármilyen következmények nélkül – kérni. A vevő újabb, hosszú távú (10 napon túli) szállítási határidő kérése esetén SAUNA KING jogosult, a vételár fennmaradó részét követelni (ebben az esetben SAUNA KING® kötelezi magát a vevő által kért új időpontban történő kiszállításra és telepítésre).

10.6./ A helyszínen történő telepítés saját szerelési csoportunk által történik.

A szerelés magába foglalja:

 • a termék szakszerű felépítését (szauna, bútorok, üvegtermékek..),
 • műszaki telepítését,
 • elektromos csatlakoztatását,
 • üzembe helyezését,
 • használat bemutatását / betanítását
 • a szauna kitakarítását (ez tartalmazza az építőanyagok és hulladékok eltávolítását, a szauna üveg megtisztítását, a szauna környezetének rendbetételét. DE! Finom por az üvegfelületeken, a szauna padjain, a padlón, a szaunaköveken, stb. előfordulhatnak, ezért a szaunát és környezetét az első használat előtt mindenképp takarítsa át Ön is!

10.7./A telepítés időtartamát pontoson meghatározni a szauna és a környezeti körülmények változatossága miatt nem lehet. A megjelölt időtartam csupán tájékoztató jellegű.Vevő biztosítja, hogy vagy személyesen vagy képviselője az átadáskor/működés bemutatásakor/elszámoláskor a helyszínen tartózkodik.

10.8./ Figyelem! A telepítés egyes folyamatait nem tudjuk abbahagyni/megszakítani, tehát ha Önnek a telepítés alatt dolga akad/el kell mennie otthonról, kérjük, biztosítsa számunkra a további/megszakítás nélküli munkavégzés lehetőségét. 

 10.9./ A vevő köteles az eladó szerelő csapata számára nyugodt munkakörülményeket biztosítani és kérdéseivel stb. nem zavarni/akadályozni a csapat munkáját.

 

11./ Áru átvétele

11.1./ A vevő biztosítja, hogy vagy ő személyesen vagy aláírásra, betanításra és elszámolásra jogosult képviselője az áru átadásakor jelen van.

Ezen felül a vevőnek a próbaüzemhez erősáramot és internetcsatlakozást (ha szükséges) kell biztosítania – a próbaüzem közvetlenül a telepítést követően történik meg. Amennyiben SAUNA KING® hibáján kívül a próbaüzem/átadás nem végezhető el közvetlenül a telepítést követően, a szerelő következő szükséges kiszállási költségeit a vevő köteles viselni.

11.2./ Vevő Eladótól a kiszállított és üzembe helyezett árut a megrendelésben megjelölt helyen és időben jegyzőkönyv alapján köteles átvenni. Amennyiben Eladó részéről a teljesítés nem szerződésszerűen történt, ezt a tényt Vevő a nyilatkozat aláírása előtt köteles Eladó részére jelezni és az eladó köteles a szerződésben foglaltak szerint ezt kijavítani.

Amennyiben Vevő az árut a felismert, szerződéstől eltérő tulajdonságaival együtt elfogadja, erre a körülményre később igényt nem alapíthat. Az eltérést az átvételi nyilatkozaton fel kell tüntetni.

11.3./Az átvételkor Eladó Vevő részére átvételi nyilatkozatot ad át, amelynek átvételét a vevő az aláírásával igazol. Továbbá átadásra kerülnek: számlák, kezelési utasítás, garancialevél.

11.4./ Amennyiben a megrendelt szaunáról telepítéskor derül ki, hogy nem felel meg a Vevőízlésének (a szauna azonban szerződésszerű!!), az Eladó vállalja, hogy felár (újabb kiszállás költségeit beleértve) ellenében elvégzi a szükséges változtatásokat, kicseréli szauna berendezését, kiegészítőket, az új időpontban. Az eredeti fennmaradó vételár azonban ettől függetlenül azonnal esedékes.

 

12./ Garancia

12.1./ Az eladó hibás teljesítés esetén vagy későbbi meghibásodás esetén garanciát biztosít a vevő számára, amely az áru átvételi időpontjától számítva 2 évig érvényes.

12.2./ Kizárólag szerződésszerűen kifizetett árura biztosítunk garanciát.

12.3./ A garancia nem vonatkozik olyan szerkezeti elemekre, termékekre, felszerelési vagy berendezési tárgyakra,

- amelyeket helytelenül tároltak, 
- amelyeket nem megfelelően vagy nem rendeltetésszerűen használtak, 
- amelyeket rongáltak vagy módosítottak, 
- amelyeket helytelenül, nem megfelelő módszerrel vagy tisztítószerrel tisztítottak
- amelyek fogyóeszköznek számítanak (izzók, elemek, olajok, törölközők, fűtőszálak stb.) 
A garancia továbbá nem vonatkozik a normál használatból adódó kopásra, elhasználódásra, vágásra vagy karcolásra, ütés vagy baleset által okozott sérülésre, valamint ajtók vetemedésére és külső szaunák esetében időjárás okozta károkra.
12.4./SAUNA KING kizárólag a kényszerítő jog keretein belül felel; szavatosság közvetett károkéért teljes mértékben kizárva.

12.5./A jótállási igényét a vevő kizárólag írásban, a társaság 1. pontban megjelölt bármely elérhetőségén bejelentheti, vagy az alábbi formanyomtatvány segítségével, amely 1 percen belül kitölthető és minden a gyors ügyintézéshez szükséges fontos kérdést tartalmaz.


SAUNA KING® köteles 3 napon belül közölni, hogy a jelentett hiba garanciális-e és mikor végezhetők el a karbantartási munkák – 15 napon belül. Amennyiben a jelentett esetre nem vonatkozik garancia, azonnal ajánlatot készítünk a szervizmunkára és annak írásos visszaigazolása után a szervizmunkát 15 napon belül megbízhatóan elvégezzük.

12.6./ Szervizelési díjaink (bruttó): munkadíj: 9.800 Ft / óra / személy, kiszállási díj: 175 Ft/km

 

13./ Adatvédelmi nyilatkozat

13.1./Az eladó által felhasznált ügyféladatokat kizárólag a megbízási, megrendelési célokra használjuk fel. Minden adat az adatvédelmi törvény előírásainak figyelembevételével és betartásával  kerül tárolásra és feldolgozásra.

13.2./Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy vevőnek kizárólag a megrendelés teljesítéséhez, a kapcsolattartáshoz, illetve a számla kiállításához szükséges adatait kezeli, kijelenti továbbá, hogy az általa kezelt adatokat jogosulatlan harmadik személynek nem adja át,

13.3./SAUNA KING SSL kódolással rendelkezik: az SSL kódolás nem látható módon kódolja adatait és ezáltal megakadályozza illetéktelen személyek általi hozzáférést. Adatai harmadik fél számára nem betekinthetők, ezáltal magas szintű adatvédelem biztosított.

13.4./ Az új európai jogszabályok - magyarul: Általános Adatvédelmi Rendelet, németül: Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), angolul:  General Data Protection Regulation (GDPR) - az eddiginél szigorúbb adatvédelmet írnak elő.

A rendelet miatt szükséges, hogy Ön áttekintse új Adatvédelmi tájékoztatónkat.