1./ Tájékoztató adatok a gyártóról/ eladóról

Sauna König Kft. (székhely: H-9200 Mosonmagyaróvár, Bükk u. 8., Adószám: 24122953-2-08, UID-Szám: HU24122953, Tel.: 0036 70 312 8905, E-Mail: ugyfelszolgalat@szaunaking.hu, Web: www.szaunaking.hu )

Az eladó által tett ajánlatok és szolgáltatások kizárólag a jelen szerződési feltételek alapján történnek. Minden megrendelés, megbízás a jelen szerződési feltételeknek megfelelően kerül elvállalásra és kivitelezésre. Minden, ettől eltérő rendelkezés érvényességéhez kifejezett írásos hozzájárulás szükséges.
 

2./ A vevő szerződési feltételei

A vevő szerződési feltételei nem érvényesek. A SAUNA KING® részére leadott megbízás, megrendelés esetén a vevő szerződési feltételei ezért elutasításra kerülnek, méghozzá a megbízásra és minden jövőbeli megbízásra vonatkozóan, akkor is, ha egyes esetekben ezek az értékesítési és szállítási feltételek nem szolgálnak alapul. A vevő a megbízással egyidőben elfogadja a jelen szerződési feltételeket.
 

3./ A megrendelhető termékek körének meghatározása/ ajánlatadás

SAUNA KING® a http://szaunaking.hu/ címen elérhető weboldalán teszi közzé az általa forgalmazott termékeket. Az internetes oldalon található leírások, képek, illetve árak tájékoztató jellegűek vagy általános adatok. A megnevezett árak tájékoztató jellegűek és nem jelentenek kötelező ajánlatot.

 

4./ Jogi vonatkozások

4.1./SAUNA KING® a weboldalain megjelenő információkat a legnagyobb körültekintéssel kezeli és aktualizálja. Ennek ellenére előfordulhat, hogy az adatok időközben módosultak. Ezért nem vállalható szavatosság vagy garancia a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, helyességéért vagy teljességéért. Ez vonatkozik minden olyan weboldalra (portálra) is, amelyek hyperlink segítségével érhető el.

4.2./Továbbá SAUNA KING® jogosult, hogy bármikor módosítsa vagy kiegészítse az általa rendelkezésre bocsátott információkat.

4.3./ A weboldal szerzői joggal védett. Az információk vagy adatok sokszorosításához, elsősorban a szövegek ill. szövegrészletek vagy képanyag felhasználásához SAUNA KING® előzetes hozzájárulása szükséges. Az egyéni hozzájárulás alól kivételt képeznek olyan tartalmak, amelyeket speciálisan a downloadhoz (letöltéshez) bocsátottak rendelkezésre.

 

5./ A szerződés létrejötte

5.1./ Ár szempontjából az ajánlat a következőket tartalmazza:

 • a megrendelt árut/szolgáltatást részletes meghatározás alapján
 • szakszerű alaprajzot és annak módosításait (3D látványterv opcionálisan rendelhető, ez nem
 • képezi az ajánlat részét) 
 • helyszíni méréseket és tanácsadást (1x)
 • a valós méretek felvételét (1x)
 • szállítást (1x)
 • beszerelést/telepítést/üzembevételt/betanítás (1x)
 • minden karbantartást és javítást, amely a SAUNA KING® garanciája alatt futnak 

5.2./ Az eladó és vevő közötti megbízás az ajánlat írásban történő elfogadásával jön létre.

5.3./ Formailag a megbízásnak a következő fontos elemeket kell tartalmaznia:

 • A vevő személyes adatai (számlacím)
 • Részletes termékleírás
 • A megrendelt áru ára
 • A szállítás és beszerelés/telepítés/üzembe helyezés/oktatás ára
 • A megrendelés teljesítésének pontos helyszínek, a termék kiszállításának és felállításának pontos helye (szállítási cím)
 • Szállítási határidő (10. sz. pont alapján)
 • Fizetési feltételek (9. sz. pont alapján)
 • sz. melléklet: vázlatrajz
 • sz. mellékelt: SAUNA KING® Általános szerződési feltételei
 • sz. melléklet: Információs anyag (hamarosan érkezik)
 • sz. melléklet: Opciós lista (hamarosan érkezik)

5.4./ Az ajánlat aláírása kötelező érvényű megrendeléshez vezet.

5.5./A szóban meghozott módosítások csak írásbeli megerősítést követően lépnek érvénybe.


6./ Szerződés megszűnésének esetei

6.1./ 1. eset: A szerződés megszűnik a vállalt szolgáltatások kölcsönös teljesítésével, Eladó részéről az áru leszállításával /beszerelésével, Vevő részéről a vételár megfizetésével. 
6.2./ 2. eset: A szerződés teljesítés nélkül is megszűnik a feleknek az erre irányuló kölcsönös, egybehangzó írásbeli nyilatkozatával. Ebben az esetben az esetlegesen már teljesített szolgáltatások ellenértékét meg kell fizetni.

 

7./ A gyártó kivitelezése és építőanyagok:

7.1./ Szaunáinkat elemekből építjük fel, kizárólag saját design, kivitelezés alapján. A falapok összekötésére, a szaunapadok formatervezésére, a szauna szigetelésre, az egyes üvegelemek összeillesztésére, stb. vonatkozó információkat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

7.2./ Az erre vonatkozó kifogásokat nem áll módunkban elfogadni.

7.3./ Kérésre az általunk alkalmazott építési módtól eltérő, egyedi megoldásokat felár ellenében szívesen felajánlunk.

 

8./ A vevő közreműködési kötelezettsége

8.1./ Az egyedi szaunák kidolgozása és tervezése a vevő által teljes mértékben rendelkezésre bocsátott információk, iratok és segédanyagok alapján történik. Ide tartoznak elsősorban a helyiség magassága, nagysága, kürtő magassága és keresztmetszete. Ezen felül a vevőnek gondoskodnia kell arról, hogy a szauna felállításához szükséges statika is adott legyen. Amennyiben a vevő SAUNA KING® számára helytelen, nem pontos adatokat bocsát rendelkezésre, a teljes felelősséget a vevőt terheli. SAUNA KING® nem köteles a rendelkezésre bocsátott információk helyességét ellenőrizni.

8.2./ A vevő kötelezi magát, hogy az építtetői oldalról szükséges munkákat a szállítás és beszerelés megállapodott határideje előtt elvégzi.

 • A szauna házba/lakásba történő beviteléhez megfelelő széles ajtók, lépcsők és folyosók szükségesek a felállítás helyéig.
 • A talaj a szaunatérben: alapvetően javasoljuk, hogy a szaunatérben csempepadló legyen. Speciális talajszigetelés vagy lefolyó nem szükséges. 
 • A szellőztetés csatlakoztatásához vagy a bevezetett/elvezetett levegő csatorna lefektetéséhez szükséges munkák;
 • A helyiség szigetelése, ahol a szauna felállításra kerül, beleértve egy teljesen leszigetelt párazáró elhelyezése, mivel más esetben pára kicsapódás keletkezhet.
 • Erősáram: 4 m3 - nél nagyobb térfogatú kabinok esetében erősáram szükséges (400 V - betáplálás 5 x 2.5 und 3 x 16 amper). 
 • A villamos szerelést építtetői oldalon, SAUNA KING® utasításai szerint, minden érvényes előírás figyelembe vételével, engedéllyel rendelkező elektromos szakembernek kell elvégezni. Ez vonatkozik minden elektromos csatlakoztatásra is.
 • A vevő köteles minden szükséges építésügyi hatósági engedélyről gondoskodni; erre vonatkozóan a SAUNA KING® céget nem érheti kár illetve kárát meg kell téríteni.

8.3./ Amennyiben a vevő nem teljesíti közreműködési kötelezettségét, úgy köteles SAUNA KING® cég részére ezáltal okozott kárt megtéríteni; ezen felül SAUNA KING® jogosult egyéb törvényi feltétel megléte esetén a szerződéstől visszalépni és/vagy nem teljesítés miatt kártérítést követelni.

 

9./ Fizetési feltételek

9.1./ Egyedi árengedmények NEM kombinálhatók más árkedvezményekkel (pl. levonás készpénzfizetés esetén, vásári ár, outlet ár, új vevő engedmény, hűségkedvezmény… ).

9.2./ A szerződés aláírásakor a Vevő kötelezi magát, hogy a megrendelt áru árának 50 %-ára előleget fizet; ez az előlege a megbízás visszaigazolásának megküldésével kerül kiszámlázásra. Ezt kifizetheti készpénzben vagy átutalással. A szerződésben meghatározott szállítási határidőt akkor tudjuk garantálni, ha az előleg a számla kézhezvételétől számítva 3 napon belül beérkezik.

9.3./ SAUNA KING® jogosult attól az időponttól kezdve, amikortól a vevő köteles az áru átvételére, a fennmaradó megbízási összegről, levonva az előleg összegét, számlát kiállítani. A vevő jogosult ezt készpénzben kifizetni. Az átutalás 3 napon belül a telepítést követően esedékes.

9.4./ A vevő NEM jogosult, kifizetéseket nem teljes szállítás, garancia- vagy jótállási igények vagy hiányosságok miatt visszatartani.

Amennyiben a hiányosság nem akadályozza a szauna üzemeltetését és a próbaüzem elvégezhető, úgy az elszámolás normál módon történik (a szerződés értelmében, vagyis a teljes maradék összeg fizetendő készpénzbe), azonban SAUNA KING® köteles az átvételi nyilatkozatban feltüntetett hiányosságokat 8 napon belül megszüntetni. A felek a hiányosságok megszüntetésének módját és időpontját az átvételi nyilatkozatban írásban rögzítik. Felhívjuk figyelmét hogy csak teljesen kifizetett szauna esetén adjuk át a fentebb említett  iratokat és vállaljuk, hogy az esetleges hiányosságokat orvosoljuk, az esetleges kért módosításokat elvégezzük illetve vállaljuk a 2 éves garanciát és az azzal járó szervizelést.

Amennyiben a hiányosság a szauna üzemeltetését akadályozza és a próbaüzem nem végezhető el, úgy az elszámolás a szerződéstől eltérően, vagyis a fennmaradó összeg 50 %-a fizetendő, azonban SAUNA KING® köteles az átvételi nyilatkozatban feltüntetett hiányosságokat 8 napon belül megszüntetni. A felek a hiányosságok megszüntetésének módját és időpontját az átvételi nyilatkozatban írásban rögzítik.

Amennyiben a hiányosságok a szauna üzemeltetését nem akadályozza, a próbaüzem mégsem végezhető el az ügyfél hibájából (áram hiánya, stb.) akkor az elszámolás normál módon történik (a szerződés értelmében, vagyis a teljes fennmaradó összeg fizetendő készpénzben).

9.5./ Tulajdonjog fenntartása: a leszállított áru minden a megbízóval kötött üzleti kapcsolatból származó követelés, jövőben keletkező követelés teljes kifizetéséig az eladó tulajdonában marad

9.6./ Az eladó jogosult, amennyiben a vevő nem teljesíti kötelezettségeit – elsősorban fizetési késedelme keletkezik – a tulajdonjog fenntartás alatt álló árut a megrendelő visszatartási jog kizárásával, visszakövetelni és birtokba venni.

9.7./ Az eladó jogosult, fizetési késedelem esetén (a teljes vagy részleges összeget illetően) az ügyet a megbízott CREDITREFORM pénzbeszedő irodának átadni. Az összes ezáltal keletkezett költség a vevőt terheli.

creditreform.png
A Creditreform tagjaként megbízhat cégünkben!
A szervezet tagjaként mind cégünk mind kedves ügyfeleink teljeskörű és professzionális
támogatást/biztonságot élvezhetnek bármely felmerülő probléma esetén.
 

 

 

 

 

 

10./ Kiszállítás/telepítés

10.1./A megbízáson megadott szállítási határidő kötelezettség nélküli; amennyiben SAUNA KING® nem tartja be a szállítási határidőt, a vevő magyarázatot követelhet, hogy SAUNA KING® visszalép-e vagy megfelelő határidőn belül szállít-e. Egyik esetben sem tehető felelőssé SAUNA KING® egy ezáltal keletkezett kárért.

10.2./ Ha SAUNA KING® vis major miatt vagy más olyan okból nem tudja betartani a szállítási határidőt,  ami nem róható fel SAUNA KING® cégnek, akkor a szállítási határidőt meg kell hosszabbítani. Vis majornak számít elsősorban vétlen üzemzavar, fontos alap- és építőanyagok szállításának késedelme, sztrájk vagy kizárás, háború, természeti katasztrófa vagy olyan időjárás, amikor a szerelés (pl. külső szaunák esetén) nem lehetséges vagy veszélyes lenne.

10.3./ SAUNA KING® köteles, részéről történő határidőhalasztás esetén, egy új rövid határidős (30 napon belül) időpontot biztosítani. Amennyiben ez nem történik meg, a vevő jogosult, az eredeti szállítási határidőtől számított 3 hónap letelte után a szerződéstől visszalépni.

10.4./SAUNA KING® jogában áll a megbízást részlegesen teljesíteni, szállítani. Erre vonatkozóan érvényes, hogy a kifizetéseket a részszállítás értékének megfelelően kell teljesíteni.

10.5./ A vevő szintén jogosult a szállítási határidőt vis major miatt vagy más okból elhalasztani és új szállítási határidőt (10 napon belül) – bármilyen következmények nélkül – kérni. A vevő újabb, hosszú távú (10 napon túli) szállítási határidő kérése esetén SAUNA KING® jogosult, a vételár fennmaradó részét követelni (ebben az esetben SAUNA KING® kötelezi magát a vevő által kért új időpontban történő kiszállításra és telepítésre).

10.6./ A helyszínen történő telepítés saját szerelési csoportunk által történik.

A szerelés magába foglalja:

 • a termék szakszerű felépítését (szauna, bútorok, üvegtermékek..),
 • műszaki telepítését,
 • elektromos csatlakoztatását,
 • üzembe helyezését,
 • használat bemutatását / betanítását
 • a szauna kitakarítását (ez tartalmazza az építőanyagok és hulladékok eltávolítását, a szauna üveg megtisztítását, a szauna környezetének rendbetételét. DE! Finom por az üvegfelületeken, a szauna padjain, a padlón, a szaunaköveken, stb. előfordulhatnak, ezért a szaunát és környezetét az első használat előtt mindenképp takarítsa át Ön is!

10.7./A telepítés időtartamát pontoson meghatározni a szauna és a környezeti körülmények változatossága miatt nem lehet. A megjelölt időtartam csupán tájékoztató jellegű.Vevő biztosítja, hogy vagy személyesen vagy képviselője az átadáskor/működés bemutatásakor/elszámoláskor a helyszínen tartózkodik.

10.8./ Figyelem! A telepítés egyes folyamatait nem tudjuk abbahagyni/megszakítani, tehát ha Önnek a telepítés alatt dolga akad/el kell mennie otthonról, kérjük, biztosítsa számunkra a további/megszakítás nélküli munkavégzés lehetőségét. 

 10.9./ A vevő köteles az eladó szerelő csapata számára nyugodt munkakörülményeket biztosítani és kérdéseivel stb. nem zavarni/akadályozni a csapat munkáját.

 

11./ Áru átvétele

11.1./ A vevő biztosítja, hogy vagy ő személyesen vagy aláírásra, betanításra és elszámolásra jogosult képviselője az áru átadásakor jelen van.

Ezen felül a vevőnek a próbaüzemhez erősáramot és internetcsatlakozást (ha szükséges) kell biztosítania – a próbaüzem közvetlenül a telepítést követően történik meg. Amennyiben SAUNA KING® hibáján kívül a próbaüzem/átadás nem végezhető el közvetlenül a telepítést követően, a szerelő következő szükséges kiszállási költségeit a vevő köteles viselni.

11.2./ Vevő Eladótól a kiszállított és üzembe helyezett árut a megrendelésben megjelölt helyen és időben jegyzőkönyv alapján köteles átvenni. Amennyiben Eladó részéről a teljesítés nem szerződésszerűen történt, ezt a tényt Vevő a nyilatkozat aláírása előtt köteles Eladó részére jelezni és az eladó köteles a szerződésben foglaltak szerint ezt kijavítani.

Amennyiben Vevő az árut a felismert, szerződéstől eltérő tulajdonságaival együtt elfogadja, erre a körülményre később igényt nem alapíthat. Az eltérést az átvételi nyilatkozaton fel kell tüntetni.

11.3./Az átvételkor Eladó Vevő részére átvételi nyilatkozatot ad át, amelynek átvételét a vevő az aláírásával igazol. Továbbá átadásra kerülnek: számlák, kezelési utasítás, garancialevél.

11.4./ Amennyiben a megrendelt szaunáról telepítéskor derül ki, hogy nem felel meg a Vevőízlésének (a szauna azonban szerződésszerű!!), az Eladó vállalja, hogy felár (újabb kiszállás költségeit beleértve) ellenében elvégzi a szükséges változtatásokat, kicseréli szauna berendezését, kiegészítőket, az új időpontban. Az eredeti fennmaradó vételár azonban ettől függetlenül azonnal esedékes.

 

12./ Garancia

12.1./ Az eladó hibás teljesítés esetén vagy későbbi meghibásodás esetén garanciát biztosít a vevő számára, amely az áru átvételi időpontjától számítva 2 évig érvényes.

12.2./ Kizárólag szerződésszerűen kifizetett árura biztosítunk garanciát.

12.3./ A garancia nem vonatkozik olyan szerkezeti elemekre, termékekre, felszerelési vagy berendezési tárgyakra,

- amelyeket helytelenül tároltak, 
- amelyeket nem megfelelően vagy nem rendeltetésszerűen használtak, 
- amelyeket rongáltak vagy módosítottak, 
- amelyeket helytelenül, nem megfelelő módszerrel vagy tisztítószerrel tisztítottak
- amelyek fogyóeszköznek számítanak (izzók, elemek, olajok, törölközők, fűtőszálak stb.) 
A garancia továbbá nem vonatkozik a normál használatból adódó kopásra, elhasználódásra, vágásra vagy karcolásra, ütés vagy baleset által okozott sérülésre, valamint ajtók vetemedésére és külső szaunák esetében időjárás okozta károkra.
12.4./SAUNA KING kizárólag a kényszerítő jog keretein belül felel; szavatosság közvetett károkéért teljes mértékben kizárva.

12.5./A jótállási igényét a vevő kizárólag írásban, a társaság 1. pontban megjelölt bármely elérhetőségén bejelentheti, vagy az alábbi formanyomtatvány segítségével, amely 1 percen belül kitölthető és minden a gyors ügyintézéshez szükséges fontos kérdést tartalmaz.


SAUNA KING® köteles 5 munkanapon belül közölni, hogy a jelentett (kizárólag a szerviz@szaunaking.hu e-mailen) hiba garanciális-e és mikor végezhetők el a karbantartási munkák – 15 munkanapon belül. Amennyiben a jelentett esetre nem vonatkozik garancia, azonnal ajánlatot készítünk a szervizmunkára és annak írásos visszaigazolása után a szervizmunkát 15 munkanapon belül megbízhatóan elvégezzük.

12.6./ Szervizelési díjaink (bruttó): munkadíj: 9.800 Ft / óra / személy, kiszállási díjaink:

Megye Bruttó ár
Győr-Moson-Sopron megye 17 640,00 Ft
Komárom-Esztergom megye 46 200,00 Ft
Fejér megye 52 500,00 Ft
Zala megye 61 320,00 Ft
Vas megye 44 940,00 Ft
Hajdú-Bihar megye 174 720,00 Ft
Veszprém megye 49 140,00 Ft
Pest megye 68 040,00 Ft
Somogy megye 107 940,00 Ft
Bács-Kiskun megye 103 320,00 Ft
Nógrád megye 124 320,00 Ft
Jász-Nagykun-Szolnok megye 114 660,00 Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 156 240,00 Ft
Heves megye 133 980,00 Ft
Baranya megye 155 820,00 Ft
Tolna megye 121 380,00 Ft
Csongrád megye 138 180,00 Ft
Békés megye 153 720,00 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 175 140,00 Ft

 

13./ Adatvédelmi nyilatkozat

13.1./Az eladó által felhasznált ügyféladatokat kizárólag a megbízási, megrendelési célokra használjuk fel. Minden adat az adatvédelmi törvény előírásainak figyelembevételével és betartásával  kerül tárolásra és feldolgozásra.

13.2./Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy vevőnek kizárólag a megrendelés teljesítéséhez, a kapcsolattartáshoz, illetve a számla kiállításához szükséges adatait kezeli, kijelenti továbbá, hogy az általa kezelt adatokat jogosulatlan harmadik személynek nem adja át,

13.3./SAUNA KING® SSL kódolással rendelkezik: az SSL kódolás nem látható módon kódolja adatait és ezáltal megakadályozza illetéktelen személyek általi hozzáférést. Adatai harmadik fél számára nem betekinthetők, ezáltal magas szintű adatvédelem biztosított.

13.4./ Az új európai jogszabályok - magyarul: Általános Adatvédelmi Rendelet, németül: Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), angolul:  General Data Protection Regulation (GDPR) - az eddiginél szigorúbb adatvédelmet írnak elő.

A rendelet miatt szükséges, hogy Ön áttekintse új Adatvédelmi tájékoztatónkat.